mặt bằng

tầng điển hình

Tháp Vinci
floorplan

Nhấn để xem chi tiết

mặt bằng

căn hộ điển hình

floorplan
floorplan
floorplan
floorplan
floorplan
floorplan
mặt bằng

căn hộ điển hình

Căn hộ 2 phòng ngủ sân vườn
floorplan
floorplan
Căn hộ 3 phòng ngủ
floorplan
floorplan